Ungdomsprojekt 4

Iranska ungdomar i Europaparlamentet, 6–8 nov. 2008

پنجمين پروژه جوانان

Ungdomsprojekt 5

Under november 2006 och maj 2007 hade vi två lyckad studieresa med ungdomar till Stockholm och Bryssel med besök hos Riksdagsledamöter och EU parlamentarikern. Mer om våra resor i ord och bild, finns på: www.eucn.org/eup.htm (Bryssel) och www.eucn.org/sr.htm (Stockholm).

De här studieresorna var ”oerhört lärorik”.  Med detta som bakgrund har vi planerat en studieresa med ny ungdomsgrupp till Bryssel med besök hos EU parlamentarikern samt ha kulturträff med ungdomar  i Bryssel.

Projektet avser ökad kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, delaktighet i samhällsdebatten, integration. Projektets delmål är ökad kunskap och intresse om globala utvecklingsfrågor samt EU:s roll och struktur. Inom ramen för projektet kommer vi att erbjuda målgruppen att medverka i olika attitydpåverkande och kompetenshöjande aktiviteter som skall leda till att deltagarna får en ökad medvetenhet om rättigheter och socialt ansvarstagande

Arrangör: IKFC (Iranska Kulturforskningens Center) i samarbete med några modersmålslärare inom i Västra Götalandsregionen; föräldrar, IRIS; Vänskapsföreningen i Partille; Utbildningens Center; Andishe-Kulturhus; Mehr Center och EUCN (The EU:s Cultural Network)

Med vänlig hälsning

Davoud Navaian

Projektledare

Mobil: 0046 707 856 649

För mer  information se  det här sidan.

Under 2 – 3 november 2006 har vi haft en lyckad studieresa med 40 ungdomar, 27 flickor och 13 pojkar, i gymnasieåldern, samt med 6 modersmålslärare och 7 föräldrar till Stockholm.

Besök hos Riksdagens talman, Per Westberg och Riksdagen, Regeringskansliet, samt representanter från Justitiedepartementets demokratienhet, resulterade i insikt om den svenska demokratiska strukturen som våra ungdomar uppskattade.

Vi fick berättigad uppfattning att våra flickor och pojkar lärde sig delaktighet i samhällsfrågor samt respekt för individen och majoritetsbeslut. Mer om vår resa, ord och bild, finns på: www.eucn.org/sr.htm

Därför har vi planer på att fortsätta likadant som ovan och i samband med detta har vi planerat att år 2007, vecka 20, besöka Europaparlamentet och vecka 44 besöka FN.

Annonser